петак, 22. новембар 2013.

FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


organizuje seminar
:
FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


TERMIN
Termin seminara biće utvrđen nakon formiranja nove grupe od 10 polaznika, Trajanje seminara je od 09.00 do 15.00 časova;

CILJ RADIONICE

Kraj 2013. godine  ujedno je označitio i kraj nekih od programa koji su se finansirali od strane Evropske komisije, bespovratnim sredstvima, u okviru prethodnih poziva FP7, CIP - CIP EIP, ICT PSP, EUREKA, COST, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, i mnogih drugih. Međutim, početak 2014. godine istovremeno znači i novi sedmogodišnji period finansiranja novih programa, koji će zameniti postojeće. Takođe, neki od programa će ostati u delimično izmenjenom obliku.
Novi program finansiranja projekata, bespovratnim sredstvima Evropske komisije, je zvanično predstavljen tokom decembra 2013. godine. Tada se krenuli i prvi javni pozivi za prijavu projekata po ovom programu.
Cilj seminara je pokazati polaznicima kroz koje programe Evropska Unija dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i preduzeća koja se bave projektnim radom.  Na ovom seminaru ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu predloga projekta finansiranog sredstvima EU. Usvojićete neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta.
Na ovom seminaru, tokom obuke i koristeći primere iz prakse, polaznici će:
 • upoznati programe EU za finansiranje projekata i pravila finansiranja
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti da pripreme kvalitetan budžet i da pravilno objasne budžetirane troškove
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti o postojećim platformama za traženje partnera na projektu.
 • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata
PREDAVAČI

Prof. Dr Ivan Mihajlović, vanredni profesor Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu (www.menadzment.tf.bor.ac.rs ); Glavni urednik časopisa Serbian Journal of Management (www.sjm06.com); Predsednik Organizacionog odbora Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu (http://mksm.sjm06.com ); Sertifikovani GET IT Master trener, Sertifikovani IPMA (International Project Management Association) vođa projektnog zadatka IPMA level D. Do sada je radio na pripremi više evropskih i domaćih projekata. Poseduje puno iskustva kao predavač u vezi sa operativnim menadžmentom u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Neka od njegovih prioritetnih područja jesu Upravljanje projektima, Operativni menadžment, Logistika, Upravljanje kompleksnim poslovnim procesima. Kao predavač je predavao na « „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT » u Nemačkoj (http://bussol4you.blogspot.com/). Autor je velikog broja udžbenika i monografija. Objavio je preko 40 radova u vodećim svetskim naučnim časopisima.
Pored Prof, Ivana Mihajlovića, moderatori na seminaru će biti i predstavnici Tima odseka za menadžment za pripremu projektnih aplikacija za bespovratna finansijska sredstva. 

CILJNA GRUPA

Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU za projekte, a prvenstveno:
- Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
- Predstavnicima ostalih edukativnih institucija
- Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
- Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
- Predstavnicima lokalnih samouprava


PROGRAM 


Sadržaj radionice:
1.   Bespovratna sredstva EU za finansiranje projekata: šta predstavljaju, koliko ih ima, čemu su namenjena  i  ko ih deli?
·         Programi na nivou EU
·         Programi na nivou zemalja kandidata i zemalja članica
2.   Trenutno otvoreni projekti i dalja perspektiva za srpske projekte u EU? Programi, aktuelni za Srbiju i nova finansijska perspektiva 2014-2020
3.   Na putu ka projektnom uspehu:
·   Ideja: Definisanje sadržaja projekta i logička matrica
·  Ideja dopadljiva EU: Usklađivanje ciljeva projekta sa ciljevima konkursa - koncept projekta
·   Projektni konzorcijum:  Pravi partneri, pronalaženje i umetnost koordiniranja partnera
·    Podela rada na projektu: work breakdown structure
·    Projektni menadžment i projektni tim
·    Budžet projekta: Osnove finansijske konstrukcije i izrade budžeta projekta
4.   Poziv na pregovore o finansiranju projekta - na šta obratiti pažnju?
5.    Pitanja učesnika - naši odgovari

KOTIZACIJA I MATERIALI

 • Kotizacija: 9.000,00 dinara +20% PDV
  • Popusti:   10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popusta
  • Studenti imaju 50% popusta.
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
PRIJAVA ZA SEMINAR

 § Rok za  uplatu biće definisan nakon prijave nove grupe od 10 polaznika
Prijavni list (pečatiran i skeniran),dostupan ovde poslati na e-mail adresu: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
o   Kotizaciju je potrebno uplatiti na tekući račun Tehničkog fakulteta u Boru: 840-1478666-37 poziv na broj: 120. 
§  Fizička lica: nakon dostavljanja prijavnog lista, uplatu možete izvršiti na tekući račun tehničkog fakulteta u Bor (putem uplatnice, odnosno naloga za uplatu) a platiti možete i u gotovini pre početka radionice
§  Pravna lica: nakon prijave, poslaćemo Vam predračun.

INFORMACIJE

§  Kontakt osobe za prijavu na seminar i sve dodatne informacije:
Ivan Mihajlović –tel.:+381 (0)64 227 36 21; imihajlovic@tf.bor.ac.rs
Napomena:Mesto na seminaru bezbeđujete uplatom celokupnog iznosa kotizacije pre početka realizacije seminara. Svi učesnici seminara dobijaju sertifikate. Predavanje  je na srpskom jeziku.


среда, 06. новембар 2013.

Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld


Prof. Dr Ivan Mihajlović sa Odseka za menadžment - Tehničkog fakulteta u Boru, u periodu 28. Oktobar – 8. Novembar, boravio je kao gostujući profesor u Nemačkoj. Prof. Mihajlović je predavao na „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT.

Predavanja prof. Mihajlovića bila su na temu: „Opšta teorija sistema i metode modelovanja kompleksnih tehnoloških sistema“. Pored toga, prof. Mihajlović je studentima prezentovao najvažnije činjenice o našoj zemlji, industriju u gradu Boru, kao i o Tehničkom fakultetu u Boru.
Pored predavanja, u okviru studijske posete, prof. Mihajlović je učestvovao na manifestaciji „Circular Economy Week“, koja zapravo predstavlja najvažniji internacionalni događaj na ovoj instituciji.
U okviru ove manifestacije, prof. Mihajlović je zajedno sa delegacijama predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Brazila, Šri Lanke, Kine, Japana, Argentine i Srbije, učestvovao na sledećim aktivnostima:

4.11. 2013. Poseta Aerodromu u Hahn-u, koji se potrebnom količinom energije snabdeva mokrom fermentacijom biomaterijala iz poljoprivrednog otpada. Potom je delegacija posetila Kirchberg, oblast u kojoj se sve škole (ukupno 7) zagravaju materijalom koji se dobija kompostiranjem otpada ostalog nakon obrade voćnjaka i seče šume.


Potom je delegacija posetila Wuschheim i postrojenje za suvu fermentaciju otpada iz domaćinstva.


Procesima suve i mokre fermentacije, dobija se prirodni gas koji s potom upotrebljava za pokretanje generatora, koji unutrašnjim sagorevanjem pokreće turbinu i generiše električnu energiju. Ostatak od fermentacije se koristi u proizvodnji organskog veštačkog đubriva.

Delegacija je potom bila na prijemu kod predsednika okruga Rhein- Hunsruck, gospodina Fleck-a, koji je govorio o nastanku ideje da se u ovom okrugu pokrene inicijativa za proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Naime, u periodu od 15 godina, ovaj okrug je od uvoznika postao izvoznik energije. Primenom obnovljivih izvora energije: biomase, kompostiranja, energije vetra i solarne energije, ovaj okrug proizvodi 145% potrebne energije. Na taj način, sve energetske potrebe čitavog okruga su u potpunosti pokrivene i ostaje 45% viška energije koju prodaju susednim okruzima u Nemačkoj.

5.11.2013. Delegacija je posetila JUWI komapniju u gradu Schneebergerhof. Kompanija JUWI je jedna od najvećih kompanija za projektovanje i proizvodnju vetrogeneratora i solarnih panela za generisanje električne energije. U okviru posete, prezentovana je jedna od najvećih vetro turbina na svetu, tipa Enercon E-126. 


Potom je delegacija posetila i razvojni centar kompanije JUWI u gradu Worrstadt. Ovom prilikom je menadžer kompanije Christian Hinsch predstavio razvojne planove ove kompanije do 2020. godine.

Nakon toga, delegacija je otišla na prijem kod gospođe Eveline Lemke, Ministra za ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine, energiju i regionalno planiranje, pokraine Rhineland – Palatinate, Republike Nemačke. Gospođa Lemke je pozdravila delegaciju i priredila koktel za zvanice.

6.11.2013. Zvanično je otvorena Internacionalna konferencija cirkularne ekonomije (International Conference on Circular Economy) na „Umwelt Campus-u“ u Birkenfeld. Konferenciju je otvorio Profesor Peter Heck, direktor IfaS programa na „Umwelt Campus-u“ Birkenfeld. Potom se skupu obratio Profesor Norbert Kuhn, Rektor Univerziteta primenjenih nauka iz Trira.
Nakon toga, svoja izlaganja su imali Državni sekretar Republike Saarland (Nemačka) – gospodin Roland Kramer i Dr Manfred Bitter, Direktor Privredne komore Trira.


U drugom delu konferencije, predstavljeni su projekti kojima IfaS organizacija – „Umwelt Campus-a“ Birkenfeld, rukovodi širom sveta. Predstavljeni su projekti u Argentini, državi Kapa Verde, Šri Lanki i Brazilu. Projekte su predstavljali konzuli, državni sekretari i ministri navedenih zemalja.
U trećem delu konferencije predstavljene su kompanije: KSB AG, TORMA Sorting GmbH, Howatherm Klimatechnik GmbH i EUROSOL GmbH. Sve kompanije su predstavljali njihovi generalni menadžeri. Sve navedene kompanije se bave reciklažom kao i istraživanjem i razvojem tehnologija zasnovanih na obnovljivim izvorima energije.

7.11.2013. Održana je IMAT konferencija (Master Program -International Material Flow Management). Na ovom skupu, svoje projekte su predstavili sadašnji i bivši (ALUMNI) studenti ovog master programa.
U okviru IMAT konferencije, bilo je i razgovora o daljim pravcima saradnje Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru i IfaS instituta (IMAT) programa.


 
Studijsku posetu i predavanja Prof. Dr Ivana Mihajlovića, sa Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, finansijski je podržala DAAD fondacija (nemačka fondacija za skademski razvoj), u organizaciji RESITA – Internacionalne mreže za preduzetništvo i inovacije.уторак, 15. октобар 2013.

Novi ciklus projekata finansiran bespovratnim sredstvima Evropske komisije - HORIZON 2020

Kraj 2013. godine će ujedno označiti i kraj programa koji su se finansirali od strane Evropske komisije, bespovratnim sredstvima, u okviru FP7, CIP - CIP EIP, ICT PSP, EUREKA, COST, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, i mnogih drugih. Međutim, početak 2014. godine istovremeno znači i novi sedmogodišnji period finansiranja novih progrema, koji će zameniti postojeće.
Novi program finansiranja projekata, bespovratnim sredstvima Evropske komisije, biće zvanično predstavljen tokom decembra 2013. godine. Tada se očekuju i prvi javni pozivi za prijavu projekata po ovom programu.
Novina, u okviru novih programskih okvira, npr. programa HORIZON2020 je u tome da će on dovesti do značajnog pojednostavljenja same procedure prijave projekata, jednostavnijeg i bržeg načina finansiranja odabranih projekata ali i objedinjavanja pojedinih projektnih okvira koji su postojali u programu 2007 do 2013., ali i gašenja nekih projektnih okvira.
Na taj način, npr. na polju istraživanja i razvoja, Program konkurentnosti i inovativnosti (CIP) i Sedmi Okvirni Profram (FP7), biće zamenjeni novim programskim okvirom HORIZON 2020. Takođe, novina je i programski okvir Program konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME). Program EUREKA će biti nastavljen u delimično izmenjenom obliku, dok će program Eurostars biti nastavljen kao Eurostars 2.
Na polju Treninga, doživotnog učenja i obrazovanja (Lifelong Learning Programme), svi dosadašnji programski okviri biće objedinjeni u jednu veliku celinu koja će se zvati Erasmus for All Programe.
Šta je pozadina ovih promena u novim okvirnim programima 2013 - 2020 ?
Odgovor treba tražiti stavu Evropske komisije da Evropa ima puno teorijskog znanja ali nedovoljnu konkurentsnost na tržištu u poređenju sa USA i Japanom !
Na taj način, novi programski okviri za bespovratna sredstva finansirani od strane Evropske komisije, u vidu projekata, biće zapravo takvi da će svaki odobreni projekat morati da ima rezultate koji su prektično primenjivi.
Zapravo, samo mali broj projekata će mogi da se završi na nivou prototipa ili laboratorijskog rešenja, već će rezultati projekta morati da budu prilagođeni potrebama tržišta i samim time održivi.
Na taj način, menja se i način ali i forma izrade projektne aplikacije, koja će morati da sadrži i nove elemente.
Stručni tim Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, najavljuje seminare vezane za pripremu i aplikaciju projekata finansiranih iz sredstava Evropske Unije.
Seminari će biti organizovani u drugoj polovini novembra 2013.
Seminari će sadržati informacije o programima na nivou EU, na kojima mogu učestvovati institucije iz Srbije.
Pored toga, biće opisana procedura izrade aplikacije za sredstva finansirana iz budžeta Evropske komisije.
Biće predstavljeni osnovni koncepti upravljanja projektima, sa posebnim osvrtom na projekte finansirane od strane EU.
Pored navedenog, stručni tim Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, nudi  konsultatnske usluge vezane za izradu projektnih aplikacija, rukovođenje projektom, izradu izveštaja, .....
Sve dodatne informacije vezane za termine seminara i uslove prijavljivanja, biće uskoro dostupni na ovom blogu.
Sva pitanja vezana za seminare možete postaviti na sledeću adresu:

Prof. dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru,
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
imihajlovic@tf.bor.ac.rs
www.menadzment.tf.bor.ac.rs
+381(64)227 36 21 

среда, 19. јун 2013.

Book of Proceedings of the IMKSM2013
The Book of Proceedings of the International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013 is now available at:

http://media.sjm06.com/2012/11/Book-of-proceedings_IMKSM20132.pdf

All papers presented at the conference are included in the Book of proceedings.

субота, 11. мај 2013.

PhD position is available at the Henri Fayol Institute

Objavljen je konkurs za stipendiju i upis doktorskih studija na Henri Fayol Institutu, Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francuska. Zainteresovani MSc studenti kao i kandidati koji već imaju MSc diplomu, našeg odseka, mogu da se jave prof. dr Ivanu Mihajloviću za preporuku. Potrebno je pijabiti se što pre. Originalni teks poziva:

Call for applications

A PhD position is available at the Henri Fayol Institute, Ecole des Mines de Saint-Etienne, France

IEOR team, LIMOS CNRS Lab. UMR 6158

Duration: 36 months (Oct 2013 - Oct 2016)

The PhD is funded by the Ministry of Research for 3 years and covers a stipend of about 20,000€ per annum (net).
The candidate will be located at the Ecole des Mines de Saint-Etienne (France).http://www.mines-stetienne.fr/en

We search for candidates for a new research project on Assembly Line Balancing
Keywords: Line balancing, Combinatorial Optimization, Operations Research

Applicants should have (or be about to finish) a relevant master degree.
Strong knowledge of combinatorial optimization techniques (mathematical programming, stochastic programming)
and programming skills (C++ or Java) are required. Knowledge of discrete event simulation would be an advantage.

How to Apply

Please send a CV + cover letter + master's degree grades or evaluation (even partial) + letter(s) of recommendation to dolgui@emse.fr.

Application deadline: we already started reviewing applications, until the position is filled.
 
_________________________________________________________________________
Alexandre Dolgui, Professor, Dr.Hab., Ph.D.

Editor-in-Chief
International Journal of Production Research
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00207543.asp/
Chair of IFAC Technical Committee
"Manufacturing Modelling for Management and Control"
http://tc.ifac-control.org/5/2/
Deputy Director of LIMOS, UMR CNRS 6158, member of IEOR team
Henri Fayol Institute, Ecole des Mines de Saint-Etienne
158, Cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne cedex 2, France

Fax: +33 (0)4.77.42.66.66
E-mail: dolgui@emse.fr
URL: http://www.emse.fr/~dolgui
New book:Supply Chain Engineering: Useful Methods and Techniques, Springer
http://www.springer.com/engineering/production+eng/book/978-1-84996-016-8
IFAC MIM 2013 conference in Saint-Petersburg, June 19-21, 2013on Manufacturing Modelling for Management and Control
http://mim2013.org
_________________________________________________________________________
        

уторак, 26. фебруар 2013.

Округли сто: Примена интерактивних студија случаја у савременом образовању


Последњег дана  Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu - IMKSM2013, 26. V 2013. године са почетком у 9 сати, одржаће се округли сти: "Примена интерактивних студија случаја у савременом образовању". Округли сто ће бити организован у конференцијској сали Хотела АЛБО у Бору: http://www.hotel-albo.rs/ , на истом месту где ће се одржавати и сама конферензија у периоду 24 - 26. V 2013.
Округли сто ће бити посвећен примени конкретног концепта интерактивних студија случаја у образовању, који је развијен ид стране  „Micro Enterprise Acceleration Institute - MEA I” из Швајцарске, уз подршку „Hewlett Packard - a (HP)“, у оквиру програма „HP LIFE”.
Округли сто је акредитован од Завода за унапређење образовања и васпитања, одлуком бр. 56-4/2012.
Предавачи ће бити: Др Иван Михајловић, ванредни професор; Др Ђорђе Николић, доцент и Др Иван Јовановић, доцент; сви са Одсека за менаџмент, Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду.
Повод за организацију Округлог стола:
Технички факултет у Бору је пуноправни партнер на „HP LIFE” програму, који је формирао „Micro Enterprise Acceleration Institute - MEA I” из Швајцарске, уз подршку „Hewlett Packard - a (HP)“.  Подаци о овом партнерству су доступни на следећим линковима:
За „Hewlett Packard“:
За „Micro Enterprise Acceleration Institute - MEA I“:
Технички факултет у Бору је једини акредитовани центар за спровођење „HP LIFE” програма у Србији. Програм „HP LIFE” је почео као пројекат „GET IT” за развој предузетништва, под покровитељством „Hewlett Packard - a (HP)“. Технички факултет у Бору је партнер на овом пројекту још од 2008. године.
Потом, када је „GET IT” пројекат прерастао у „HP LIFE” програм, Технички факултет у Бору, наставља са својим пуноправним чланством.
Током 2012 године, пројекат „HP LIFE” Србија, је подржао Центар за промоцију науке из Београда (http://www.cpn.rs ) , у оквиру пројекта: „Адаптација курикулума за примену HP LIFE програма за промоцију омладинског предузетништва“. У оквиру овог пројекта Одсек за менаџмент, техничког факултета у Бору, је одржао бројне радионице са ученицима борских средњих школа. Детаљи са ових радионица су доступни на: http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/radionica_LIFE_projekt1.html 
Предавач, Др Иван Михајловић са Техничког факултета у Бору, је на „МЕА I” институту, након успешне обуке, стекао звање мастер „GET IT” тренера. Сама обука била је донација „МЕА I” института. Потом је Технички факултет у Бору, добио донацију у рачунарској опреми којом је могла да се обавља обука по овом програму на самом факултету. Донација је добијена од „Hewlett Packard - а (HP)“, водеће светске ИЦТ компаније. Више података о овој сарадњи је доступно на: http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/saradnja1.html
Агенда Округлог стола: 
9:00 – 9:45Представљање предавача и уводно предавање на тему Интерактивне студије случаја у савременом образовањуПредавач, проф др Иван Михајловић, сертификовани „HP LIFE“ мастер тренер са Одсека за менаџмент техничког факултета у Бору.
9:45 – 10:15Кафе пауза
10:15 – 12:00Радионица: HP LIFE“ методологијеУ оквиру радионице биће демонстриран рад по методологији студије случаја развијене у оквиру „HP LIFE“ пројекта чији је покретач „Hewlett Packard“ (http://www.life-global.org/en) и обезбеђена расправа учесника на ову тему Водитељи радионице: Проф. Др Иван Михајловић и доцент др Ђорђе Николић.
12:00 – 14:00Дискусија усмерена на изналажење потенцијалних проблема у примени савремених студија случаја у савременом образовању  Модератор дискусије: Доц. др Иван Јовановић
14:00Евалуација и затварање стручног скупа 
Примарне циљне групе округлог стола су: 1003 - наставник предметне наставе (гимназија), 1004 - наставник општеобразовних предмета (средња стручна школа), 1005 - наставник стручних предмета (средња стручна школа).
Поред тога, позивају се и наставници основних и виших струковних школа као и професори и предавачи са факултета.
Позивају се и сви учесници Интернационалне Мајске Конференције о Стратегијском Менаџменту да узму активно учешће у округлом столу.
Износ котизације за учешће на Округлом столу је 2.000 динара по учеснику. Сви учесници ће добити сертификате.
Све додатне информације у вези пријава за округли сто могуће је добити од:
Проф. др Иван Михајловић, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон: 064 227 36 21

среда, 09. јануар 2013.

Klub prijatelja Odseka za menadžment -ALUMNI


Veliki broj bivših studenata Odseka za menadžment sada su uspešni menadžeri domaćih i stranih kompanija. Priče o mnogima od njih su predstavljene u publikaciji: "Šta bivši studenti odseka za menadžment kažu o nama" . Ova publikacija je dostupna ovde.

Pored toga, naši bivši studenti su došli na ideju da formiraju Klub prijatelja Odseka za menadžment -ALUMNI

Na ovoj stranici će se uskoro naći priče o uspehu u poslovanju naših najuspešnijih diplomaca.
Pored toga, ova stranica će služiti kao platforma za njihov dalji međusobni kontakt ali i promociju samog odseka.

Za početak, svi bivši studenti Odseka za menadžment, koji žele da se uključe u ovu akciju, mogu nas kontaktirati preko sledećeg mail-a:


Takođe, od članova Kluba prijatelja Odseka za menadžment, očekuje se da aktivno učestvuju u promociji samog odseka preko sledećih aktivnosti:

1. Promocija Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu -IMKSM2013  koju već devet godina organizuje naš odsek. Potrebno je obaveštenje o ovome skupu poslati na što veći broj adresa potencijalnih učesnika. Takođe, potrbno je uzeti aktivno učešće na samom skupu. Podaci o MKSM2013 su dostupni na:  http://mksm.sjm06.com/ 

2. Promocija časopisa Serbian Journal of Management, koji ovaj odsek izdaje još od 2006. godine. Potrebno je o sadržaju ovog časopisa obavestiti što veći broj kolega. Podaci o časopisu su dostupni na  http://www.sjm06.com/

3. Potrebno je aktivno se uključiti u funkcionisanje bloga odseka za menadžment. Blog odseka može služiti kao aktivno sredstvo komunikacije članova Kluba prijatelja Odseka za menadžment. Adresa bloga je dostupna na http://bussol4you.blogspot.com/

Potrebno je prijaviti se za članstvo na ovom blogu i potom se aktivno uključiti u diskusije aktuelnih tema.

Странице