среда, 24. јун 2015.

Značajni rezultati rada projektnih timova Odseka za menadžment TF Bor

Tokom 2014 godine, u skladu sa novom strategijom Odseka za menadžment (http://menadzment.tf.bor.ac.rs/o-nama/strategijski-ciljevi-2014-2019/ ), formirani su timovi za pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti na Odseku. Detalje o projektnim timovima možete pogledati ovde .
O uspehu ovih timova svedoče sledeći podaci:
1.       Jun 2015., prihvaćen je projekat u okviru ERASMUS +, KA1 inicijative, koji je Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru,  aplicirao zajedno sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte, Mađarska. Vrednost ovog projekta je 68.400 EUR. U okviru toga, počevši od jesenjeg semestra 2015/2016, studentima, nastavnicima i saradnicima sa Odseka za menadžment, TF Bor, biće na raspolaganju 33.570 EUR za aktivnosti na Obuda Univerzitetu u Budimpešti. Naime, biće omogućeno da 3 naša studenta sa osnovnih i 3 sa master nivoa, borave na ovom univerzitetu do 4 meseca (do jednog semestra), u okviru ERASMUS +, Key Action 1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility / Mobility projects in the field of education, training and youth – projekta. Takođe, odobreno je ukupno 45 dana za boravak 9 nastavnika sa našeg odseka na ovom univerzitetu. Svi troškovi boravka, smeštaja i puta, naših studenata i profesora, biće pokriveni fondom projekta. Uskoro će na ovom sajtu biti postavljen poziv zainteresovanim studentima za ovaj vid aktivnosti. Takođe, odobreno je 34.830 EUR za boravak studenata i profesora sa Univerziteta Obuda, na našem Fakultetu. U okviru toga, mogu se očekivati predavanja po pozivu kolega sa Obuda Univerziteta (Keleti Faculty of Businessand Management) na našem Odseku.
2.       Tokom Maja 2015, izvršena je aplikacija dva projekta u okviru HORIZON 2020 inicijative. U ovkiru ovih projektinh aplikacija, naš fakultet se nalazi u konzorcijumu sa vodećim evropskim institucijama. U toku avgusta 2015, očekuju se rezultati evaluacije i ovih projektnih prijava. Takođe, u fazi pripreme su još dve projektne aplikacije u okviru HORIZON 2020 akcije
3.       Tokom Februara 2015, izvršena je aplikacija jednog projekta u okviru ERASMUS + KA2: Cooperation for innovation and exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education. Rezultati evaluacije i vest o prihvatanju ove projektne aplikacije se očekuju avgusta 2015.
4.       Tokom Maja 2014, odobren je i realizovan projekat: Possibilities for development of business cluster network between SMEs from Visegrad countries and Serbia”, finansiran od strane Internacionalnog Visegrad fonda. Detalji o ovom projektu, kao i rezultati, dostupni sun a linku: http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/


Prema gore navedenim rezultatima, za nešto više od godinu dana projektnih aktivnosti timova Odseka za menadžment, mogu se istaći sledeći rezultati: Odobren i realizovan jedan VISEGRAD projekt; Odobren za finansiranje jedan ERASMUS + KA1 projekat; Predat na evaluaciju jedan ERASMUS + KA2 projekat; Predata na evaluaciju dva HORIZON 2020 projekta; u pripremi još dva HORIZON 2020 projekta. Samim time, smatramo da je inicijativa formiranja Radnih timova Odseka za menadžment bila ispravna, te se očekuju značajniji rezultati u budućem periodu. 

уторак, 03. март 2015.

IMKSM2015

The application of the abstracts for the International May conference on strategic management 2015, has started.

Details about the conference are available at: http://mksm.sjm06.com/  
Abstracts can be submitted using the following contact e-mail:  imihajlovic@emd.edu.rs  or imihajlovic@tf.bor.ac.rs

Deadline for abstract submission is 30th April 2015.

All submitted papers will be published in Book of abstracts (before the conference) and the Book of proceedings (after the conference).

IMKSM2015 Book of Proceedings is covered by EBSCO.

Selected papers will also be published in the journal: Serbian Journal of Management (www.sjm06.com), which is covered in SCOPUS,  and Journal Acta Oeconomica Universitatis Selye (http://www.acta.selyeuni.sk/ ).

субота, 21. фебруар 2015.

business solutions: Activities of the EMD in the ERASMUS + action

business solutions: Activities of the EMD in the ERASMUS + action: Engineering Management Department (EMD) of Technical Faculty in Bor (TFB), University in Belgrade (UB) has readily responded to the new EU...

Activities of the EMD in the ERASMUS + action

Engineering Management Department (EMD) of Technical Faculty in Bor (TFB), University in Belgrade (UB) has readily responded to the new EU funding project calls and initiatives. Accordingly EMD is actively involved in the frame of the ERASMUS +, HORIZON 2020 and other programs. Details about our present actions and planned proposals will be presented at our official web page, available here 

Странице