петак, 07. децембар 2012.

Edukacija HP LIFE SERBIA

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, jedini je zvanični akreditovani HP LIFE Centar u Srbiji. Podaci o ovom partnerstvu su dostupni na: http://www.life-global.org/en 


Ova saradnja sa hewlett packard-om (HP) datira još od 2008. godine i GET IT Programa. Kao zvanični LIFE centar, Odsek za menadžment je akreditovan da organizuje edukaciju i izdaje sertifikate za polaznike po HP LIFE Programu.

Prof. dr Ivan Mihajlović je master trener ovog programa. Kao master trener može organizovati edukaciju za polaznike ali i za nove trenere.

Tokom 2012. godine projekat HP LIFE Serbia je podržan i od strane Centra za promociju nauke iz Beograda: http://prijave.cpn.rs/rezultati-javnog-poziva/podrzani-projekti/

Tim trenera sa Odseka za menadžment, TF Bor, koga čine Prof. Ivan Mihajlović i Docent Đorđe Nikolić, održali su edukaciju za 100 učenika borskih srednjih škola. Uključeni su bili učenici iz Ekonomsko tregovinkse i Tehničke škole Bor.

Projekat je finansijski podržao Centar za promociju nauke iz Beograda: http://www.cpn.rs/

Više detalja je dostupno na:
http://menadzment.tf.bor.ac.rs/radionica_LIFE_projekt1.html


среда, 17. октобар 2012.


Internacionalna Majska konferencija o strategijskom menadžmentu


Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom menadžmentu (MKSM2013), je vodeća međunarodna konferencija iz oblasti strategijskog menadžmenta. Ovu konferenciju organizuje Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru. Ovo je već deveta po redu konferencija. Konferencija se održava svake godine, krajem maja meseca.


Plenarna predavanja:
Plenarna predavanja na ovogodišnjoj Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu, biće organizovana na početku radne sesije u subotu  25. Maja u 10 sati.
Prvo plenarno predavanje, održaće Profesor Loo-See Beh sa "Faculty of Economics & Administration, University of Malaya, Kuala Lumpur", Malezija
Tema njenog plenarnog predavanja biće: "Strategijski menadžment ljudskih resursa i njegova uloga u poboljšanju pokazatelja sektora osiguranja"
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesorice Beh su dostupni na:
Drugo plenarno predavanje će održati Profesor Aljaž Ule sa "Faculty of Economics and Business, CREED - Center for Research in Experimental Economics and political Decision-making, University of Amsterdam",  Holandija
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesora Ule-a su dostupni na:
Treće plenarno predavanje će održati profesor Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Srbia
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesorice Spasojević Brkić su dostupni na:
Tema njenog plenarnog izlaganja je: " Konfirmatorska faktorska analiza interfejsa za daljinsko upravljanje proizvodnim sistema: instrument procene korisnika"
Nakon plenarnih predavanja, konferencija nastavlja sa radnim delom.


Više podataka o ovoj konferenciji možete da pogledate ovde:

Prvo obaveštenje o MKSM2013 je dostupno ovde:

IU okviru Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu  -IMKSM2013 biće organizovani radionica i okrugli sto na temu: „Primena interaktivnih studija slučaja u savremenom obrazovanju“. Polaznici dobijaju sertifikate.


Radionica će sadržati opis savremene metodologije rada u velikim i malim grupama kao i primene studija slučaja prema  “HP LIFE“ programu (Hewlett Packard). Tehnički fakultet u Boru je jedini partner ovog programa u Srbiji. Podaci su prisutni i na zvaničnom HP sajtu:
kao i na sajtu Micro Enterprise Acceleration Institute – MEA I iz Ženeve:
U okviru radionice biće demonstriran princip rada po programu “HP LIFE“ koji je primenjiv u  nastavni na većini predmeta iz oblasti menadžment.
Detalji o samom programu su dostupni na:
Okrugli sto će sadržati razmenu iskustava učesnika u primeni studija slučaja u savremenom obrazovanju, kao i analizu primenjivosti “HP LIFE“ programa u konkretnim studijskim programima.


Sva pitanja vezano za konferenciju možete postaviti Predsedniku organizacionog odbora, Prof. dr Ivanu Mihajloviću sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.

Konferencija će biti organizovana u Hotelu ALBO u Boru, u prelepom ambijentu novog hotela.

Hotel je visoke Lux kategorije. O hotelu možete pogledati ovde:

Hotel ALBO pregled

Cenu smeštaja, kao i telefon za rezervacije možete pogldedati ovde:

Smeštaj u Hotelu Albo


Detalje sa prethodne Majske konferencije (2012) možete pogledati ovde

Zbornike celih radova sa svih prethodnih konferencija u PDF formatu možete preuzeti ovde

петак, 12. октобар 2012.

Serbian Journal of Management


Serbian Journal of Management (SJM) je vodeći domaći časopis iz oblasti opšteg menadžmenta. Kategorija ovog časopisa prema rangiranju CEON-a je M24. U ovom časopisu svoje radove objavljuju vodeći stručnjaci iz oblasti menadžmenta, kako domaći tako i strani.

Home page časopisa


Radovi za SJM se prijavljuju preko online servisa koji je dostupan ovdeсреда, 03. октобар 2012.


Ukoliko vam je neophodno stručno usavršavanje iz oblasti operativnog menadžmenta, rešenje možete potražiti kod nas. Stručni tim profesioanalca, sa Odseka za menadžment tehničkog fakulteta u Boru, može vam ponuditi sledeće aktivne kurseve:

http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/strucno_usavrsavanje.html

Pored navedenih kurseva, možemo formirati specijalni kurs prema Vašim ili potrebama vaših zaposlenih.

U našem timu angažovani su univerzitetski profesori i saradnici sa višegodišnjim iskustvom iz oblasti Operativnog menadžmenta.

Kontakt za dodatne informacije:

Doc. dr Ivan Mihajlović
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru,
Odsek za  menadžment
adresa: Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
mobilni telefon: 064 227 36 21
mail: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
http://www.menadzment.tf.bor.ac.rs/

петак, 21. септембар 2012.

Poboljšajte vaše poslovanje

Niste zadovoljni prihodom koji ostvarujete Vašim poslovanjem. Sigurni ste da vaša kompanija može da posluje bolje. Imate ideje ali vam je potrebna pomoć pri realizaciji.

Nudimo vam: Pomoć, Savet, Poslovni plan, Plan promocije, Operativno rešenje i mnogo više ...

Kontaktirajte nas preko:

www.menadzment.tf.bor.ac.rs

ili direktno na mail:

imihajlovic@tf.bor.ac.rs

Странице