среда, 06. новембар 2013.

Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld


Prof. Dr Ivan Mihajlović sa Odseka za menadžment - Tehničkog fakulteta u Boru, u periodu 28. Oktobar – 8. Novembar, boravio je kao gostujući profesor u Nemačkoj. Prof. Mihajlović je predavao na „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT.

Predavanja prof. Mihajlovića bila su na temu: „Opšta teorija sistema i metode modelovanja kompleksnih tehnoloških sistema“. Pored toga, prof. Mihajlović je studentima prezentovao najvažnije činjenice o našoj zemlji, industriju u gradu Boru, kao i o Tehničkom fakultetu u Boru.
Pored predavanja, u okviru studijske posete, prof. Mihajlović je učestvovao na manifestaciji „Circular Economy Week“, koja zapravo predstavlja najvažniji internacionalni događaj na ovoj instituciji.
U okviru ove manifestacije, prof. Mihajlović je zajedno sa delegacijama predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Brazila, Šri Lanke, Kine, Japana, Argentine i Srbije, učestvovao na sledećim aktivnostima:

4.11. 2013. Poseta Aerodromu u Hahn-u, koji se potrebnom količinom energije snabdeva mokrom fermentacijom biomaterijala iz poljoprivrednog otpada. Potom je delegacija posetila Kirchberg, oblast u kojoj se sve škole (ukupno 7) zagravaju materijalom koji se dobija kompostiranjem otpada ostalog nakon obrade voćnjaka i seče šume.


Potom je delegacija posetila Wuschheim i postrojenje za suvu fermentaciju otpada iz domaćinstva.


Procesima suve i mokre fermentacije, dobija se prirodni gas koji s potom upotrebljava za pokretanje generatora, koji unutrašnjim sagorevanjem pokreće turbinu i generiše električnu energiju. Ostatak od fermentacije se koristi u proizvodnji organskog veštačkog đubriva.

Delegacija je potom bila na prijemu kod predsednika okruga Rhein- Hunsruck, gospodina Fleck-a, koji je govorio o nastanku ideje da se u ovom okrugu pokrene inicijativa za proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Naime, u periodu od 15 godina, ovaj okrug je od uvoznika postao izvoznik energije. Primenom obnovljivih izvora energije: biomase, kompostiranja, energije vetra i solarne energije, ovaj okrug proizvodi 145% potrebne energije. Na taj način, sve energetske potrebe čitavog okruga su u potpunosti pokrivene i ostaje 45% viška energije koju prodaju susednim okruzima u Nemačkoj.

5.11.2013. Delegacija je posetila JUWI komapniju u gradu Schneebergerhof. Kompanija JUWI je jedna od najvećih kompanija za projektovanje i proizvodnju vetrogeneratora i solarnih panela za generisanje električne energije. U okviru posete, prezentovana je jedna od najvećih vetro turbina na svetu, tipa Enercon E-126. 


Potom je delegacija posetila i razvojni centar kompanije JUWI u gradu Worrstadt. Ovom prilikom je menadžer kompanije Christian Hinsch predstavio razvojne planove ove kompanije do 2020. godine.

Nakon toga, delegacija je otišla na prijem kod gospođe Eveline Lemke, Ministra za ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine, energiju i regionalno planiranje, pokraine Rhineland – Palatinate, Republike Nemačke. Gospođa Lemke je pozdravila delegaciju i priredila koktel za zvanice.

6.11.2013. Zvanično je otvorena Internacionalna konferencija cirkularne ekonomije (International Conference on Circular Economy) na „Umwelt Campus-u“ u Birkenfeld. Konferenciju je otvorio Profesor Peter Heck, direktor IfaS programa na „Umwelt Campus-u“ Birkenfeld. Potom se skupu obratio Profesor Norbert Kuhn, Rektor Univerziteta primenjenih nauka iz Trira.
Nakon toga, svoja izlaganja su imali Državni sekretar Republike Saarland (Nemačka) – gospodin Roland Kramer i Dr Manfred Bitter, Direktor Privredne komore Trira.


U drugom delu konferencije, predstavljeni su projekti kojima IfaS organizacija – „Umwelt Campus-a“ Birkenfeld, rukovodi širom sveta. Predstavljeni su projekti u Argentini, državi Kapa Verde, Šri Lanki i Brazilu. Projekte su predstavljali konzuli, državni sekretari i ministri navedenih zemalja.
U trećem delu konferencije predstavljene su kompanije: KSB AG, TORMA Sorting GmbH, Howatherm Klimatechnik GmbH i EUROSOL GmbH. Sve kompanije su predstavljali njihovi generalni menadžeri. Sve navedene kompanije se bave reciklažom kao i istraživanjem i razvojem tehnologija zasnovanih na obnovljivim izvorima energije.

7.11.2013. Održana je IMAT konferencija (Master Program -International Material Flow Management). Na ovom skupu, svoje projekte su predstavili sadašnji i bivši (ALUMNI) studenti ovog master programa.
U okviru IMAT konferencije, bilo je i razgovora o daljim pravcima saradnje Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru i IfaS instituta (IMAT) programa.


 
Studijsku posetu i predavanja Prof. Dr Ivana Mihajlovića, sa Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, finansijski je podržala DAAD fondacija (nemačka fondacija za skademski razvoj), u organizaciji RESITA – Internacionalne mreže za preduzetništvo i inovacije.Нема коментара:

Постави коментар

Странице