петак, 22. новембар 2013.

FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


organizuje seminar
:
FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


TERMIN
Termin seminara biće utvrđen nakon formiranja nove grupe od 10 polaznika, Trajanje seminara je od 09.00 do 15.00 časova;

CILJ RADIONICE

Kraj 2013. godine  ujedno je označitio i kraj nekih od programa koji su se finansirali od strane Evropske komisije, bespovratnim sredstvima, u okviru prethodnih poziva FP7, CIP - CIP EIP, ICT PSP, EUREKA, COST, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, i mnogih drugih. Međutim, početak 2014. godine istovremeno znači i novi sedmogodišnji period finansiranja novih programa, koji će zameniti postojeće. Takođe, neki od programa će ostati u delimično izmenjenom obliku.
Novi program finansiranja projekata, bespovratnim sredstvima Evropske komisije, je zvanično predstavljen tokom decembra 2013. godine. Tada se krenuli i prvi javni pozivi za prijavu projekata po ovom programu.
Cilj seminara je pokazati polaznicima kroz koje programe Evropska Unija dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i preduzeća koja se bave projektnim radom.  Na ovom seminaru ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu predloga projekta finansiranog sredstvima EU. Usvojićete neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta.
Na ovom seminaru, tokom obuke i koristeći primere iz prakse, polaznici će:
 • upoznati programe EU za finansiranje projekata i pravila finansiranja
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti da pripreme kvalitetan budžet i da pravilno objasne budžetirane troškove
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti o postojećim platformama za traženje partnera na projektu.
 • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata
PREDAVAČI

Prof. Dr Ivan Mihajlović, vanredni profesor Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu (www.menadzment.tf.bor.ac.rs ); Glavni urednik časopisa Serbian Journal of Management (www.sjm06.com); Predsednik Organizacionog odbora Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu (http://mksm.sjm06.com ); Sertifikovani GET IT Master trener, Sertifikovani IPMA (International Project Management Association) vođa projektnog zadatka IPMA level D. Do sada je radio na pripremi više evropskih i domaćih projekata. Poseduje puno iskustva kao predavač u vezi sa operativnim menadžmentom u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Neka od njegovih prioritetnih područja jesu Upravljanje projektima, Operativni menadžment, Logistika, Upravljanje kompleksnim poslovnim procesima. Kao predavač je predavao na « „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT » u Nemačkoj (http://bussol4you.blogspot.com/). Autor je velikog broja udžbenika i monografija. Objavio je preko 40 radova u vodećim svetskim naučnim časopisima.
Pored Prof, Ivana Mihajlovića, moderatori na seminaru će biti i predstavnici Tima odseka za menadžment za pripremu projektnih aplikacija za bespovratna finansijska sredstva. 

CILJNA GRUPA

Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU za projekte, a prvenstveno:
- Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
- Predstavnicima ostalih edukativnih institucija
- Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
- Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
- Predstavnicima lokalnih samouprava


PROGRAM 


Sadržaj radionice:
1.   Bespovratna sredstva EU za finansiranje projekata: šta predstavljaju, koliko ih ima, čemu su namenjena  i  ko ih deli?
·         Programi na nivou EU
·         Programi na nivou zemalja kandidata i zemalja članica
2.   Trenutno otvoreni projekti i dalja perspektiva za srpske projekte u EU? Programi, aktuelni za Srbiju i nova finansijska perspektiva 2014-2020
3.   Na putu ka projektnom uspehu:
·   Ideja: Definisanje sadržaja projekta i logička matrica
·  Ideja dopadljiva EU: Usklađivanje ciljeva projekta sa ciljevima konkursa - koncept projekta
·   Projektni konzorcijum:  Pravi partneri, pronalaženje i umetnost koordiniranja partnera
·    Podela rada na projektu: work breakdown structure
·    Projektni menadžment i projektni tim
·    Budžet projekta: Osnove finansijske konstrukcije i izrade budžeta projekta
4.   Poziv na pregovore o finansiranju projekta - na šta obratiti pažnju?
5.    Pitanja učesnika - naši odgovari

KOTIZACIJA I MATERIALI

 • Kotizacija: 9.000,00 dinara +20% PDV
  • Popusti:   10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popusta
  • Studenti imaju 50% popusta.
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
PRIJAVA ZA SEMINAR

 § Rok za  uplatu biće definisan nakon prijave nove grupe od 10 polaznika
Prijavni list (pečatiran i skeniran),dostupan ovde poslati na e-mail adresu: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
o   Kotizaciju je potrebno uplatiti na tekući račun Tehničkog fakulteta u Boru: 840-1478666-37 poziv na broj: 120. 
§  Fizička lica: nakon dostavljanja prijavnog lista, uplatu možete izvršiti na tekući račun tehničkog fakulteta u Bor (putem uplatnice, odnosno naloga za uplatu) a platiti možete i u gotovini pre početka radionice
§  Pravna lica: nakon prijave, poslaćemo Vam predračun.

INFORMACIJE

§  Kontakt osobe za prijavu na seminar i sve dodatne informacije:
Ivan Mihajlović –tel.:+381 (0)64 227 36 21; imihajlovic@tf.bor.ac.rs
Napomena:Mesto na seminaru bezbeđujete uplatom celokupnog iznosa kotizacije pre početka realizacije seminara. Svi učesnici seminara dobijaju sertifikate. Predavanje  je na srpskom jeziku.


Нема коментара:

Постави коментар

Странице