уторак, 18. новембар 2014.

Saradnja Odseka za Menadžment (EMD) sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte


Keleti Faculty of Business and Management

U okviru intenzivne internacionalne saradnje, Odsek za inženjerski menadžment TF Bor (EMD), uspostavio je značajan kontakt sa jednim od najvećih mađarskih državnih univerziteta - OBUDA Univerzitetom iz Budimpešte (http://www.uni-obuda.hu/en).


U okviru ove saradnje, predstavnici Obuda univerziteta su bili učesnici na zajedničkom projektu (http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/), koji je Odsek za inženjerski menadžment sproveo maja 2014., a koji je finansiran od strane Internacionalnog VIŠEGRAD fonda (http://visegradfund.org/).

Kao nastavak sardnje, prof. dr Ivan Mihajlović, sa Odseka za menadžment, pozvan je kao predavač na ERASMUS manifestaciji International Week (http://erasmus.uni-obuda.hu/en). Detalji o aktivanostima i predavačima na ovoj manifestaciji su dostupni na: http://erasmus.uni-obuda.hu/sites/default/files/files/int_week_2014.pdf

Sama manifestacija International Week je trajala od 10 do 13. Novembra 2014. Profesor Mihajlović je održao predavanje na temu: "Numerical Modeling as a Tool for Complex Systems Optimization and Prediction".

Potom je 14. Novembra održana koferencija - FIKUSZ 2014 - SYMPOSIUM FOR YOUNG RESEARCHERS  (http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz).

Profesor Mihajlović bio je jedan od plenarnih predavača na ovom simpozijumu. Program simpozijuma je dostupan na linku: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2014_FinalProgramme.pdf

Plenarno predavnje profesora Mihajlovića bilo je na temu: "Development of the Algorithm for Selection of Appropriate Numerical Modeling Approach".

Zbornici radova sa ove internacionalne konferencije su dostupni na linku: http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz

U toku posete profesora Mihajlovića, dogovoreni su dalji pravci saradnje Odseka za menadžment i OBUDA univerziteta. Dogovorena je zajednička aplikacija u okviru ERASMUS + projekta, zajednička aplikacija za novi projekat finansiran od VISEGRAD fonda, kao i saradnja u razmeni i publikaciji časopisa. Naime, Obuda univerzitet izdaje časopis Acta Polytechnica Hungarica (http://www.uni-obuda.hu/journal/), dok Odsek za menadžment publikuje časopis Serbian Journal of Management (http://www.sjm06.com/), što daje mogućnost akademske saradnje i na ovom polju.
среда, 22. октобар 2014.

Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM prihvaćena je u bazu EBSCO Host

Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom Menadžmentu – IMKSM (http://mksm.sjm06.com/ ), prihvaćena je u bazu EBSCO Host. Samim time, svi radovi koji će se publikovati u Zbornicima radova sa ove konferencije, u narednim godinama, biće uvršteni u EBSCO Host DataBase (http://www.ebscohost.com/ ).  Time će naša konferencija dodatno dobiti na internacionalnom značaju, ali će i autori radova imati veće benefite. 
Naime, više od 90% svetskih biblioteka je pretplaćeno na usluge EBSCO baze. Partneri za sublicencu EBSCO baze su Britannica, World Book, Pearson and Grolier. Samim time, zbornik radova naše konferencije se uključuje u publikacije najvećeg svetskog renomea. U akademskim zajednicama pojedinih zemalja je publikacija rada u zborniku, koji je u EBSCO bazi, dovoljna i za prijavu teme doktorske disertacije. Samim time, očekujemo da će ovim putem interesovanje za Majsku Konferenciju o Strategijskom Menadžmentu dodatno porasti. 
Majska konferencija o stretgijskom menadžmentu 2015 – IMKSM2015, planirana je za period 29-31 Maj 2015. Ovo će biti jedanaesta Majska konferencija. Više detalja je dostupno na zvaničnoj web stranici konferenije: http://mksm.sjm06.com/

четвртак, 04. септембар 2014.

EMFM Symposium 2014 – Call for Papers


On behalf of the Organizing committee of EMFM-2014, it is our great pleasure to welcome you to the 4thInternational Symposium on Environmental and Material Flow Management (EMFM- 2014), which is organized jointly by the Technical Faculty in Bor, University of Belgrade (Serbia), the Environmental Campus Birkenfeld, University of Applied Science Trier (Germany), and the Faculty of Mechanical Engineering, University of Zenica (Bosnia and Herzegovina). 

The EMFM 2014 Symposium will take place at Bor Lake, Bor (Serbia), from October 31stto November 2nd, 2014.

We expect the conference to bring together professionals from around the world to actively discuss and share their views and experience on the challenges and prospects from field of environmental and material flow management. Therefore, we are pleased to invite you to take part in this important event.

Please find attached the Second Announcement and Call for papers containing the relevant information on the forthcoming event, as well you can check more information about symposium details at: www.emfm.tf.bor.ac.rs.

All submitted papers will be published in Book of abstracts (before the conference) and the Book of proceedings (after the symposium). Selected papers will be published in the journals: Serbian Journal of Management (www.sjm06.com) and Journal Acta Oeconomica Universitatis Selye (http://www.acta.selyeuni.sk/).

Important dates:
Submission of abstracts 
extended until September 25th 2014
Notification of acceptance of  the    abstracts and instructions for           preparing the papers
October 1st2014
Submission of full paper
extended until October10th 2014
Registration fee payment
October10th 2014
Final Programme
October 15th2014
EMFM 2014 Symposium
October31st -November 2nd  2014

Looking forward to meeting you at Bor Lake, and we are at your disposal if you have any questions.

Best regards,
Prof. dr Ivan Mihajlovic, member of the EMFM 2014 Organizing Team

University of Belgrade, Technical Faculty in Bor
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor (Serbia)
Tel: +381 30 424 555 local 175
Mobile: +381 64 066 5888понедељак, 12. мај 2014.

OPEN WORLD USA

U periodu od 30. aprila do 12. maja 2014., profesor Ivan Mihajlović sa Odseka za inženjerski menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, odabran je kao jedan od predstavnika Srbije na programu razmene stručnjaka sa USA - Open World.  Program Otvoreni svet osnovan je 1999. godine od strane Kongresa SAD (http://www.openworld.gov).

Ovaj program je namenjen mlađim javnim, politickim liderima ali i predstavnicima akademske zajednice. U okviru ovog programa formirana je grupa od šest predstavnika fakulteta tehničkih nauka iz Srbije, koja je predstavljala našu zemlju u SAD, na programu: "Razvoj tehnologija u cilju kreiranja novih radnih mesta". Jedan od delegata u ovoj grupi bio je i profesor Mihajlović sa TF Bor. Facilitator grupe je bila gospođica Tijana Hrkalović iz Američke ambasade u Beogradu.

Grupa stručnjaka iz Srbije na studijskoj poseti USA. S leva na desno sede: Tijana Hrkalović - facilitator, Ivan Mihajlović - Tehnički fakultet u Boru, Slobodan Tabaković - Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Saša Adamović - Univerzitet Singidunum, Branko Koprivica - Fakultet tehničkih nauka iz Čačka i Tamara Čolić - Centar za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu 
Zvanični program posete počeo je 1. maja 2014., kada je delegacija u Vašingtonu imala sastanak sa gospodinom Džon O Kifom, izvršnim direktorom Centra za liderstvo programa Otvoreni svet i bivšim ambasadorom SAD u Srbiji.
Gospodin Džon O Kif - izvršni direktor Centra za liderstvo
Potom se delegaciji obratio Dr. Samjuel Potolikio, šef katedre za globalno liderstvo sa Džordžtaun univerziteta. Profesor Potolikio je govorio na temu Američkog Federalizma.
Dr Samjuel Potolikio  - Džordžtaun univerzitet Vašington
Diskusija je potom nastavljena na temu - E Pluribus Unum (Šta drži SAD ujedinjenim). Moderator diskusije bio je Dr.Džon Braun sa Džordžtaun univerziteta.
Potom su delegati upoznati sa aktivnostima Tehnološkog Instituta Merilenda - MTech - program inovacija. Predstavnik instituta bio je Profesor Piter Sandborn, direktor.
Istog dana, delegacija je išla u obilazak Kongresa SAD, kongresne biblioteke, Kapitola i Bele kuće.
Dr Džon Braun - Džordžtaun univerzitet Vašington
Bela Kuća 

Kongres SADSledeceg dana, 2. maja, delegacija se uputila u Čikago. Domaćin delegacije eksperata iz Srbije, u Čikagu bila je organizacija WorldChicago (http://www.worldchicago.org). Na početku posete Čikagu, delegati su imali priliku da se upoznaju sa kulturno istorijskim znamenitostima grada.
Prizor iz Čikaga

Čikago

Čikago

Čikago

Potom, u ponedeljak 5. maja, delegacija je posetila "medical district", koji uključuje 560 ari laboratorija za medicinska istraživanja, biznis inkubator bio tehnologija, nekoliko medicinskih univerziteta i više od 40 objekata vezanih za istraživanje u medicini. Domaćin delegacije bio je Dr Džo Kolins, programski direktor ovog centra. U popodnevnim časovima, delegacija je posetila Tehnološko razvojni centar Microsoft kompanije. Tu je organizovan sastanak sa gospodinom Kevin M. Gejtsom, Tehničkim direktorom ovog centra.
Čikago
Nakon toga, delegati iz Srbije posetili su Willis Tower Skydeck - toranj visok 103 spratova, najvišu zgradu na Zapadnoj hemisferi.

6. maja je delegacija obišla Tehnološki inovacioni centar - Tehnološko naučni park Ilinojsa. Tokom ove posete, delegati su razmenjivali mišljenja sa Timothy Lavengood-om, Izvršnim direktorom ovog centra.

Kevin M. Gejts - Tehnički direktor razvojnog centra Microsoft kompanije u Čikagu  


Zatim je delegacija otisla do univerziteta Northwestern, jednog od najznačajnijih univerzitetau SAD. Tu su odrzani sastanci sa profesorima Craig La May-om, Richard Gordon-om i Joe Garmuskom.Par korisnih linkova o aktivnostima ovog univerziteta:

Delegacija je sa kolegama na univerzitetu Northwestern razgovarala o savremenim trendovima u razvoju tehnologije i praktičnim primenama u nastavi ali i u cilju pokretanja MSP-a i stvaranju novih radnih mesta.

7. maja, na programu je bila poseta Institutu za tehnologiju  države Ilinoj. Delegaciju je dočekao profesor Mazin Safer - Program direktor instituta. Ovde je bilo reči o istrazivačkim mogucnostima IIT-a, kao i o mogućnostima uspostavljanja saradnje izmedju Fakulteta u Srbiji i IIT-a. U razgovoru su učestvovali i profesor Will Mauer, koji predaje menadžment operacija i upravljanje projektima na ovom univerzitetu, kao i profesor Meri Dawson -prodekan za internacionalnu saradnju. Takođe vođeni su i razgovori o načinima za pokretanje start-up kompanija, kao i o saradnji univerziteta sa privredom. Potom je delegacija obišla laboratorije ovog instituta.
IIT razvojni centar
Istog dana organizovana je i poseta Univerzitrtu u Čikagu - Booth-ovoj školi biznisa, i u okviru nje Polsky centru za preduzetništvo i inovaciju. Ovde su delegaciju dočekali Patrik Ip koji je nedavno diplomirao na ovoj školi a još kao student je osnovao kompaniju za konsalting i sakupljanje fondova "Kip Solutions" u kojoj je sada izvršni direktor, Jerome Godrich program menadžer ove škole i Joey Mak - pomoćnik direktora za ekonomski razvoj Univerziteta Illinois. Ovde se razgovaralo o obrazovanju studenata u cilju pokretanja sopstvenog biznisa i pokazani su primeri kompanija koje su formirali studenti ove škole jos kao studenti na dodiplomskom nivou.
Patrik Ip - vlasnik kompanije Kip konsalting u Čikagu

8. maja, delegati iz Srbije su imali sastanak sa finansijerima organizacije World Chicago i Open World, gde su prezentovali svoje fakultete i istraživanja i diskutovali o sličnostima i razlikama srpskog i američkog obrazovnog sistema. Ovom sastanku je prisustvovao i gospodin Dejan Radulović - konzul Srbije u Čikagu. Nakon toga, organizovana je poseta istituciji "Early college of Science Technologu Engineering". Ovde su domaćini bili Prof Brenda Daren Wilkerson i Gospodin John Engman, projekt menadžer. Na sastanku se govorilo o pravcima razvoja preduzetništva, kao i preduzetništva zasnovanog na ICT u javnim srednjim školama u SAD.
Potom je delegacija posetila Univerzitet Ilinoj u Čikagu, Tehnološki menadžment centar. Razgovor je vođen u labaratorijama za razvoj i inovacije. Delegaciju je primio prof. Kenneth Brezinski - prodekan za istraživanje i razvoj i Michael J. Scott profesor industrijskog menadžmenta.
Univerzitet Ilinoj u Čikagu - Tehnološki menadžment centar

Univerzitet Ilinoj u Čikagu - Tehnološki menadžment centar
Na kraju radnog dana delegacija je obišla i Health Techology Innovation - HTI poslovni inkubator. Ovo je organizacija koja izdaje laboratorije i istraživacki prostor mladim naučnicima koji se bave farmacijom i biotehnologijom, po principu biznis inkubatora. Ovde je razgovor vodila gospođa Kapila Viges direktor, kao i profesor Aleksej Krunić, koji u labaratorijama HTI-a radi na razvoju leka za prevenciju prenosenja HIV-a.

Timoti Lavengud - Direktor tehnološkog centra Ilinojsa
Kao generalni utisak, nakon sagledavanja i analize viđenog na sastancima u institucijama obrazovanja SAD i poslovnih inkubatora, mogu se izvesti sledeci zaključci. Način rada na fakultetima u SAD zasniva se na radu u manjim grupama i formiranju interdisciplinarnih timova studenata za razvoj poslovnih ideja još tokom osnovnih studija. Npr, u timovima su studenti menadžmenta, informatike, tehnogije ili bilo koje druge tehničke disvipline. Oni, na nedeljnom nivou, imaju sastanke timova sa ciljem razvoja poslovnih ideja potencijalnog biznisa. Često im pored profesora mentori budu i uspešni preduzetnici iz regiona. Pored toga što studenti dobijaju ocene, određeni procenat njih zaista i komercijalizuje svoje ideje, pokretanjem sopstvenog biznisa. Više od 90 procenata tih kompanija je formirana na bazi primene ICT-a.
Takođe, univerziteti imaju jaku spregu sa privredom tako da često kompanije učestvuju u kreiranju kurikuluma univerziteta i daju mogućnost prakse u svojim pogonima i laboratorijama. Potom, najuspešniji studenti najčešće ostaju da rade u ovom kompanijama nakon diplomiranja.

субота, 15. март 2014.

Saradnja sa UACS

U okviru Internacionalne saradnje sa Univerzitetom American College iz Skoplja (Makedonija), Prof. dr Ivan Mihajlović sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, izabran je u zvanje gostujućeg profesora na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
U periodu 10 - 15. Mart 2014., profesor Mihajlović je održao niz predavanja iz oblasti Operativnog menadžmenta (Operations Management) na ovom univerzitetu. Predavanja su bila namenjena studentima MBA - English Language Studies - School of Business Economics and Management - Univerziteta American College Skoplje.

Pored klasičnih predavanja, nastava se odvijala i kroz interaktivni rad u malim i velikim grupama, kao i kroz rešavanje praktičnih studija slučajeva zasnovanih na praksi Harvard Business School.

петак, 24. јануар 2014.

IMKSM 2014 u prelepom ambijentu Hotela Jezero, na Borskom jezeru

Konferencija IMKSM2014, biće deseta jubilarna.
Konferencija će biti održana od 23 - 25. 5. 2014., u prelepom ambijentu Hotela Jezero - Borsko Jezero
borsko-jezero-1
Oblasti rada konferencije:
 • Strategijski menadžment
 • Opšti menadžment
 • Industrijski menadžment
 • Menadžment tokovima materijala
 • Menadžment zaštite životne sredine
 • Metode upravljanja
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje rizikom
 • Bezbednost na radnom mestu
 • Operacioni sistemi i tehnologija
 • Kvalitet
 • Marketing
 • Preduzetništvo
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Menadžment održavanja opreme
 • Održavanje proizvodnih sistema
 • Menadžment informacioni sistemi
 • Menadžment informacione tehnologije
 • Menadžment u praksi
 • Primenjena ekonomija
 • Ekonomija i ekonometrija
 • Finansijski menadžment
 • Strategija razvoja savremenih nastavnih metoda
 • Specijalne primene menadžment metoda
_______________________________________________
RADOVI I ABSTRAKTI
Abstrakte radova možete prijaviti online preko linka: http://www.sjm06.com/formmail2.sjm06.com.htm
Domaći autori abstrakte radova traba da pošalju na srpskom i engleskom jeziku. Strani autori samo na engleskom. Abstrakti prijavljenih radova biće štampani u zborniku izvoda radova koji će učesnici dobiti prilikom registracije.
Svi radovi prezentovani na Konferenciji biće objavljeni u zborniku celih radova (Book of Proceedings) nakon konferencije.  Cele radove možete poslati na srpskom ili engleskom jeziku. Nakon konferencije biće publikovana dva zbornika celih radova. Jedan samo sa radovima na srpskom i jedan samo sa radovima na engleskom jeziku, pri čemu će zbornik radova na engleskom jeziku biti prosleđen na kategorizaciju internacionalnim indeksnim bazama.
Zbornici celih radova sa svih prethodnih konferencija, dostupni su na sledećem linku.
Autori koji to žele mogu svoje radove prijaviti za publikaciju u specijalnom izdanju časopisa Serbian Journal of Management (M24) nakon izvršene recenzije. (www.sjm06.com). Takođe, moguća je i publikacija radova u naučnom časopisu  Acta Oeconomica Universitatis Selye koga izdaje "Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno", Slovačka.
Abstrakti
Abstrakti radova trebaju biti predati na srpskom i engleskom jeziku. Abstrakti moraju biti pripemljeni na sledeći način: naziv (font Times New Roman, Bold, Capital Letters, 14pt, centered), autori - imena i adrese (Times New Roman, Bold,12pt, Italic, centered), tekst abstrakta - maksimalno 1800 slova i znakova (Times New Roman, Normal,12pt, justified) sa marginama: top and left - 30mm, bottom and right - 25mm, in A4 format (210х297 mm).
Celi radovi
Radovi trebaju biti na srpskom ili engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova je dostupno na sledećem liku: MCSM2014 drugo obavestenje_v2
Template forme za pripremu rada na srpskom i ingleskom jeziku, dostupne su ovde:
____________________________________________
Smeštaj učesnika konferencije
Konferencija će biti organizovana u Hotelu “Jezero”, koji se nalazi na borskom jezeru. Hotel je potpuno renoviran tokom prošle godine i spada u rang elitnijih hotela u Srbiji (4 zvezdice).
335_slika3
Kontakt detailji za informacije i rezervacije:
Recepcija:    +381(30)482-940
Rezervacija +381(30)482-340
Fax                 +381(30) 482-440
Cene smeštaja u hotelu:
Jednokrevetna soba (1/1): 3150 do 4400 din
Dvokrevetna soba / po osobi (1/2): 2700 do 3950 RSD
 Sobe treba rezervisati pre 15. Maja 2014. godine !
_____________________________________________
Kotizacija za učešće na konferenciji IMKSM2014: 
Kotizaciju za IMKSM2013 moguće je uplatiti u dinarima (11000) i evrima (100 EUR).
Detalji za uplatu kotizacije u dinarima su:
Tehnički fakultet u Boru, Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
Račun za uplatu kotizacije: 840-1478666-37 poziv na broj: 120
Svrha uplate: Kotizacije za IMKSM2013.
Detalji za uplatu u EURIMA:
SWIFT MESSAGE MT103
FIELD 32A: VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELD 50 K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 57A: (Acc. With bank):    NBSRRSBG     This is SWIFT  (NBSRRSBG)
Bank address: National Bank of Serbia, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Belgrade
FIELD 59: (Beneficiary Customer) /RS35908500100000777745    This is IBAN
University of Belgrade, Technical faculty at Bor
FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT (May conference on strategic management)
_____________________________________________
Kontakt adresa i informacije:
Prof. Dr Ivan Mihajlović, dipl. ing.
Predsednik organizacionog odbora Majske konferencije o strategijskom menadžmentu
Tehnički fakultet u Boru – Univerzitet u Beogradu
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor, Serbia
Tel: +381(30) 424 547; Fax: +381(30) 421 078
Mobilni: +381(64) 227 36 21

петак, 17. јануар 2014.

Nova Mogućnost Publikacije Radova sa IMKSM2014

Abstrakti prijavljenih radova za IMKSM2014 biće štampani u zborniku izvoda radova koji će učesnici dobiti prilikom registracije.

Abstrakte radova za Internacionalnu Majsku Konferenciju o Strategijskom Menadžmentu - IMKSM2014 možete prijaviti online preko linka: http://www.sjm06.com/formmail2.sjm06.com.htm

Svi celi radovi prezentovani na konferenciji biće objavljeni u zborniku celih radova (Book of Proceedings) nakon konferencije. Forma za pripremu radova na srpskom jeziku je dostupna ovde. Forma za pripremu radova na engleskom jeziku, dostupna je ovde.

Autori koji to žele mogu svoje radove prijaviti za publikaciju u specijalnom izdanju časopisa Serbian Journal of Management (M24) nakon izvršene recenzije. (www.sjm06.com)

NOVO NOVO NOVO

Obezbeđena je i publikacija radova u naučnom časopisu  Acta Oeconomica Universitatis Selye koga izdaje "Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno", Slovačka. Časopis je indeksiran u Citatnoj Bazi - Index Copernicus


Странице