петак, 22. новембар 2013.

FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


organizuje seminar
:
FINANSIRANJE PROJEKATA BESPOVRATNIM SREDSTVIMA EU – novi pozivi 2014


TERMIN
Termin seminara biće utvrđen nakon formiranja nove grupe od 10 polaznika, Trajanje seminara je od 09.00 do 15.00 časova;

CILJ RADIONICE

Kraj 2013. godine  ujedno je označitio i kraj nekih od programa koji su se finansirali od strane Evropske komisije, bespovratnim sredstvima, u okviru prethodnih poziva FP7, CIP - CIP EIP, ICT PSP, EUREKA, COST, TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, i mnogih drugih. Međutim, početak 2014. godine istovremeno znači i novi sedmogodišnji period finansiranja novih programa, koji će zameniti postojeće. Takođe, neki od programa će ostati u delimično izmenjenom obliku.
Novi program finansiranja projekata, bespovratnim sredstvima Evropske komisije, je zvanično predstavljen tokom decembra 2013. godine. Tada se krenuli i prvi javni pozivi za prijavu projekata po ovom programu.
Cilj seminara je pokazati polaznicima kroz koje programe Evropska Unija dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i preduzeća koja se bave projektnim radom.  Na ovom seminaru ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu predloga projekta finansiranog sredstvima EU. Usvojićete neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta.
Na ovom seminaru, tokom obuke i koristeći primere iz prakse, polaznici će:
 • upoznati programe EU za finansiranje projekata i pravila finansiranja
 • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
 • naučiti da pripreme kvalitetan budžet i da pravilno objasne budžetirane troškove
 • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
 • naučiti o postojećim platformama za traženje partnera na projektu.
 • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju projekata
PREDAVAČI

Prof. Dr Ivan Mihajlović, vanredni profesor Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu (www.menadzment.tf.bor.ac.rs ); Glavni urednik časopisa Serbian Journal of Management (www.sjm06.com); Predsednik Organizacionog odbora Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu (http://mksm.sjm06.com ); Sertifikovani GET IT Master trener, Sertifikovani IPMA (International Project Management Association) vođa projektnog zadatka IPMA level D. Do sada je radio na pripremi više evropskih i domaćih projekata. Poseduje puno iskustva kao predavač u vezi sa operativnim menadžmentom u Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji. Neka od njegovih prioritetnih područja jesu Upravljanje projektima, Operativni menadžment, Logistika, Upravljanje kompleksnim poslovnim procesima. Kao predavač je predavao na « „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT » u Nemačkoj (http://bussol4you.blogspot.com/). Autor je velikog broja udžbenika i monografija. Objavio je preko 40 radova u vodećim svetskim naučnim časopisima.
Pored Prof, Ivana Mihajlovića, moderatori na seminaru će biti i predstavnici Tima odseka za menadžment za pripremu projektnih aplikacija za bespovratna finansijska sredstva. 

CILJNA GRUPA

Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU za projekte, a prvenstveno:
- Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
- Predstavnicima ostalih edukativnih institucija
- Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
- Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
- Predstavnicima lokalnih samouprava


PROGRAM 


Sadržaj radionice:
1.   Bespovratna sredstva EU za finansiranje projekata: šta predstavljaju, koliko ih ima, čemu su namenjena  i  ko ih deli?
·         Programi na nivou EU
·         Programi na nivou zemalja kandidata i zemalja članica
2.   Trenutno otvoreni projekti i dalja perspektiva za srpske projekte u EU? Programi, aktuelni za Srbiju i nova finansijska perspektiva 2014-2020
3.   Na putu ka projektnom uspehu:
·   Ideja: Definisanje sadržaja projekta i logička matrica
·  Ideja dopadljiva EU: Usklađivanje ciljeva projekta sa ciljevima konkursa - koncept projekta
·   Projektni konzorcijum:  Pravi partneri, pronalaženje i umetnost koordiniranja partnera
·    Podela rada na projektu: work breakdown structure
·    Projektni menadžment i projektni tim
·    Budžet projekta: Osnove finansijske konstrukcije i izrade budžeta projekta
4.   Poziv na pregovore o finansiranju projekta - na šta obratiti pažnju?
5.    Pitanja učesnika - naši odgovari

KOTIZACIJA I MATERIALI

 • Kotizacija: 9.000,00 dinara +20% PDV
  • Popusti:   10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popusta
  • Studenti imaju 50% popusta.
 • Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zakusku učesnika.
 • Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.
PRIJAVA ZA SEMINAR

 § Rok za  uplatu biće definisan nakon prijave nove grupe od 10 polaznika
Prijavni list (pečatiran i skeniran),dostupan ovde poslati na e-mail adresu: imihajlovic@tf.bor.ac.rs
o   Kotizaciju je potrebno uplatiti na tekući račun Tehničkog fakulteta u Boru: 840-1478666-37 poziv na broj: 120. 
§  Fizička lica: nakon dostavljanja prijavnog lista, uplatu možete izvršiti na tekući račun tehničkog fakulteta u Bor (putem uplatnice, odnosno naloga za uplatu) a platiti možete i u gotovini pre početka radionice
§  Pravna lica: nakon prijave, poslaćemo Vam predračun.

INFORMACIJE

§  Kontakt osobe za prijavu na seminar i sve dodatne informacije:
Ivan Mihajlović –tel.:+381 (0)64 227 36 21; imihajlovic@tf.bor.ac.rs
Napomena:Mesto na seminaru bezbeđujete uplatom celokupnog iznosa kotizacije pre početka realizacije seminara. Svi učesnici seminara dobijaju sertifikate. Predavanje  je na srpskom jeziku.


среда, 06. новембар 2013.

Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld


Prof. Dr Ivan Mihajlović sa Odseka za menadžment - Tehničkog fakulteta u Boru, u periodu 28. Oktobar – 8. Novembar, boravio je kao gostujući profesor u Nemačkoj. Prof. Mihajlović je predavao na „Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld“, studentima na Internacionalnom Master Kursu – „Material Flow Management“ - IMAT.

Predavanja prof. Mihajlovića bila su na temu: „Opšta teorija sistema i metode modelovanja kompleksnih tehnoloških sistema“. Pored toga, prof. Mihajlović je studentima prezentovao najvažnije činjenice o našoj zemlji, industriju u gradu Boru, kao i o Tehničkom fakultetu u Boru.
Pored predavanja, u okviru studijske posete, prof. Mihajlović je učestvovao na manifestaciji „Circular Economy Week“, koja zapravo predstavlja najvažniji internacionalni događaj na ovoj instituciji.
U okviru ove manifestacije, prof. Mihajlović je zajedno sa delegacijama predstavnika lokalnih samouprava i ministarstava Brazila, Šri Lanke, Kine, Japana, Argentine i Srbije, učestvovao na sledećim aktivnostima:

4.11. 2013. Poseta Aerodromu u Hahn-u, koji se potrebnom količinom energije snabdeva mokrom fermentacijom biomaterijala iz poljoprivrednog otpada. Potom je delegacija posetila Kirchberg, oblast u kojoj se sve škole (ukupno 7) zagravaju materijalom koji se dobija kompostiranjem otpada ostalog nakon obrade voćnjaka i seče šume.


Potom je delegacija posetila Wuschheim i postrojenje za suvu fermentaciju otpada iz domaćinstva.


Procesima suve i mokre fermentacije, dobija se prirodni gas koji s potom upotrebljava za pokretanje generatora, koji unutrašnjim sagorevanjem pokreće turbinu i generiše električnu energiju. Ostatak od fermentacije se koristi u proizvodnji organskog veštačkog đubriva.

Delegacija je potom bila na prijemu kod predsednika okruga Rhein- Hunsruck, gospodina Fleck-a, koji je govorio o nastanku ideje da se u ovom okrugu pokrene inicijativa za proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Naime, u periodu od 15 godina, ovaj okrug je od uvoznika postao izvoznik energije. Primenom obnovljivih izvora energije: biomase, kompostiranja, energije vetra i solarne energije, ovaj okrug proizvodi 145% potrebne energije. Na taj način, sve energetske potrebe čitavog okruga su u potpunosti pokrivene i ostaje 45% viška energije koju prodaju susednim okruzima u Nemačkoj.

5.11.2013. Delegacija je posetila JUWI komapniju u gradu Schneebergerhof. Kompanija JUWI je jedna od najvećih kompanija za projektovanje i proizvodnju vetrogeneratora i solarnih panela za generisanje električne energije. U okviru posete, prezentovana je jedna od najvećih vetro turbina na svetu, tipa Enercon E-126. 


Potom je delegacija posetila i razvojni centar kompanije JUWI u gradu Worrstadt. Ovom prilikom je menadžer kompanije Christian Hinsch predstavio razvojne planove ove kompanije do 2020. godine.

Nakon toga, delegacija je otišla na prijem kod gospođe Eveline Lemke, Ministra za ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine, energiju i regionalno planiranje, pokraine Rhineland – Palatinate, Republike Nemačke. Gospođa Lemke je pozdravila delegaciju i priredila koktel za zvanice.

6.11.2013. Zvanično je otvorena Internacionalna konferencija cirkularne ekonomije (International Conference on Circular Economy) na „Umwelt Campus-u“ u Birkenfeld. Konferenciju je otvorio Profesor Peter Heck, direktor IfaS programa na „Umwelt Campus-u“ Birkenfeld. Potom se skupu obratio Profesor Norbert Kuhn, Rektor Univerziteta primenjenih nauka iz Trira.
Nakon toga, svoja izlaganja su imali Državni sekretar Republike Saarland (Nemačka) – gospodin Roland Kramer i Dr Manfred Bitter, Direktor Privredne komore Trira.


U drugom delu konferencije, predstavljeni su projekti kojima IfaS organizacija – „Umwelt Campus-a“ Birkenfeld, rukovodi širom sveta. Predstavljeni su projekti u Argentini, državi Kapa Verde, Šri Lanki i Brazilu. Projekte su predstavljali konzuli, državni sekretari i ministri navedenih zemalja.
U trećem delu konferencije predstavljene su kompanije: KSB AG, TORMA Sorting GmbH, Howatherm Klimatechnik GmbH i EUROSOL GmbH. Sve kompanije su predstavljali njihovi generalni menadžeri. Sve navedene kompanije se bave reciklažom kao i istraživanjem i razvojem tehnologija zasnovanih na obnovljivim izvorima energije.

7.11.2013. Održana je IMAT konferencija (Master Program -International Material Flow Management). Na ovom skupu, svoje projekte su predstavili sadašnji i bivši (ALUMNI) studenti ovog master programa.
U okviru IMAT konferencije, bilo je i razgovora o daljim pravcima saradnje Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru i IfaS instituta (IMAT) programa.


 
Studijsku posetu i predavanja Prof. Dr Ivana Mihajlovića, sa Odseka za menadžment Tehničkog fakulteta u Boru, finansijski je podržala DAAD fondacija (nemačka fondacija za skademski razvoj), u organizaciji RESITA – Internacionalne mreže za preduzetništvo i inovacije.Странице