уторак, 18. новембар 2014.

Saradnja Odseka za Menadžment (EMD) sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte


Keleti Faculty of Business and Management

U okviru intenzivne internacionalne saradnje, Odsek za inženjerski menadžment TF Bor (EMD), uspostavio je značajan kontakt sa jednim od najvećih mađarskih državnih univerziteta - OBUDA Univerzitetom iz Budimpešte (http://www.uni-obuda.hu/en).


U okviru ove saradnje, predstavnici Obuda univerziteta su bili učesnici na zajedničkom projektu (http://mksm.sjm06.com/visegrad-fund-project/), koji je Odsek za inženjerski menadžment sproveo maja 2014., a koji je finansiran od strane Internacionalnog VIŠEGRAD fonda (http://visegradfund.org/).

Kao nastavak sardnje, prof. dr Ivan Mihajlović, sa Odseka za menadžment, pozvan je kao predavač na ERASMUS manifestaciji International Week (http://erasmus.uni-obuda.hu/en). Detalji o aktivanostima i predavačima na ovoj manifestaciji su dostupni na: http://erasmus.uni-obuda.hu/sites/default/files/files/int_week_2014.pdf

Sama manifestacija International Week je trajala od 10 do 13. Novembra 2014. Profesor Mihajlović je održao predavanje na temu: "Numerical Modeling as a Tool for Complex Systems Optimization and Prediction".

Potom je 14. Novembra održana koferencija - FIKUSZ 2014 - SYMPOSIUM FOR YOUNG RESEARCHERS  (http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz).

Profesor Mihajlović bio je jedan od plenarnih predavača na ovom simpozijumu. Program simpozijuma je dostupan na linku: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2014_FinalProgramme.pdf

Plenarno predavnje profesora Mihajlovića bilo je na temu: "Development of the Algorithm for Selection of Appropriate Numerical Modeling Approach".

Zbornici radova sa ove internacionalne konferencije su dostupni na linku: http://kgk.uni-obuda.hu/fikusz

U toku posete profesora Mihajlovića, dogovoreni su dalji pravci saradnje Odseka za menadžment i OBUDA univerziteta. Dogovorena je zajednička aplikacija u okviru ERASMUS + projekta, zajednička aplikacija za novi projekat finansiran od VISEGRAD fonda, kao i saradnja u razmeni i publikaciji časopisa. Naime, Obuda univerzitet izdaje časopis Acta Polytechnica Hungarica (http://www.uni-obuda.hu/journal/), dok Odsek za menadžment publikuje časopis Serbian Journal of Management (http://www.sjm06.com/), što daje mogućnost akademske saradnje i na ovom polju.
Нема коментара:

Постави коментар

Странице