среда, 17. октобар 2012.


Internacionalna Majska konferencija o strategijskom menadžmentu


Internacionalna Majska Konferencija o Strategijskom menadžmentu (MKSM2013), je vodeća međunarodna konferencija iz oblasti strategijskog menadžmenta. Ovu konferenciju organizuje Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru. Ovo je već deveta po redu konferencija. Konferencija se održava svake godine, krajem maja meseca.


Plenarna predavanja:
Plenarna predavanja na ovogodišnjoj Internacionalnoj Majskoj Konferenciji o Strategijskom Menadžmentu, biće organizovana na početku radne sesije u subotu  25. Maja u 10 sati.
Prvo plenarno predavanje, održaće Profesor Loo-See Beh sa "Faculty of Economics & Administration, University of Malaya, Kuala Lumpur", Malezija
Tema njenog plenarnog predavanja biće: "Strategijski menadžment ljudskih resursa i njegova uloga u poboljšanju pokazatelja sektora osiguranja"
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesorice Beh su dostupni na:
Drugo plenarno predavanje će održati Profesor Aljaž Ule sa "Faculty of Economics and Business, CREED - Center for Research in Experimental Economics and political Decision-making, University of Amsterdam",  Holandija
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesora Ule-a su dostupni na:
Treće plenarno predavanje će održati profesor Vesna Spasojević Brkić sa Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Srbia
Detalji o naučno istraživačkom radu i publikacije profesorice Spasojević Brkić su dostupni na:
Tema njenog plenarnog izlaganja je: " Konfirmatorska faktorska analiza interfejsa za daljinsko upravljanje proizvodnim sistema: instrument procene korisnika"
Nakon plenarnih predavanja, konferencija nastavlja sa radnim delom.


Više podataka o ovoj konferenciji možete da pogledate ovde:

Prvo obaveštenje o MKSM2013 je dostupno ovde:

IU okviru Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu  -IMKSM2013 biće organizovani radionica i okrugli sto na temu: „Primena interaktivnih studija slučaja u savremenom obrazovanju“. Polaznici dobijaju sertifikate.


Radionica će sadržati opis savremene metodologije rada u velikim i malim grupama kao i primene studija slučaja prema  “HP LIFE“ programu (Hewlett Packard). Tehnički fakultet u Boru je jedini partner ovog programa u Srbiji. Podaci su prisutni i na zvaničnom HP sajtu:
kao i na sajtu Micro Enterprise Acceleration Institute – MEA I iz Ženeve:
U okviru radionice biće demonstriran princip rada po programu “HP LIFE“ koji je primenjiv u  nastavni na većini predmeta iz oblasti menadžment.
Detalji o samom programu su dostupni na:
Okrugli sto će sadržati razmenu iskustava učesnika u primeni studija slučaja u savremenom obrazovanju, kao i analizu primenjivosti “HP LIFE“ programa u konkretnim studijskim programima.


Sva pitanja vezano za konferenciju možete postaviti Predsedniku organizacionog odbora, Prof. dr Ivanu Mihajloviću sa Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru.

Konferencija će biti organizovana u Hotelu ALBO u Boru, u prelepom ambijentu novog hotela.

Hotel je visoke Lux kategorije. O hotelu možete pogledati ovde:

Hotel ALBO pregled

Cenu smeštaja, kao i telefon za rezervacije možete pogldedati ovde:

Smeštaj u Hotelu Albo


Detalje sa prethodne Majske konferencije (2012) možete pogledati ovde

Zbornike celih radova sa svih prethodnih konferencija u PDF formatu možete preuzeti ovde


Važno obaveštenje za učesnike: Odabrani radovi sa Internacionalne Majske Konferencije o Strategijskom Menadžmentu, MKSM2013, biće objavljeni u naučnom časopisu Serbian Journal of Management, koji je kategorije M24.


Нема коментара:

Постави коментар

Странице